Uppdrag att fylla kritiska roller och perioder
samt driva förändringar i er verksamhet.

Säkra din framtid med våra interimlösningar

Ibland uppstår perioder med ökad arbetsbelastning, till exempel under specialprojekt, temporära arbetsstopp eller när en position är vakant på grund av längre frånvaro eller övergången mellan två anställningar. I sådana situationer kan behovet av att tillfälligt förstärka personalstyrkan i er organisation öka avsevärt.
Vårt seniora team hjälper och stöttar er genom era behov.

I hjärtat av &People finns TEAL-filosofin, en uppsättning principer som främjar förtroende, mod, lärande, engagemang och samarbete. Vi verkar i en miljö som betonar pålitlighet och främjar en anda av samarbete.

Vi är engagerade inte bara gentemot våra kunder, utan också gentemot hållbar utveckling, vårt team och till excellens i allt vi företar oss.

Ladda ner våra kompetenser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top