Supply Chain

Anlita oss inom Supply Chain för att snabbt förstärka er försörjningskedja och optimera era logistikprocesser.

Våra erfarna konsulter levererar omedelbara resultat och hjälper er att effektivisera lagerhantering, distributionsnätverk och leveranskedjor. Vi anpassar oss efter era specifika behov och täcker tillfälliga resursbrister samt driver viktiga Supply Chain-projekt med fokus på mätbara och hållbara resultat. Med vår expertis får ni tillgång till de senaste metoderna och bästa praxis, vilket förbättrar er försörjningskedjas effektivitet och kostnadsstruktur.

Välj oss för att säkerställa en smidig och effektiv Supply Chain som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

Susanne Haegerstam

Telefon: 070 577 12 19
susanne@andpeople.se

Sourcing/Inköpschef
 • Leverantörshantering
 • Förhandling och kontraktsadministration
 • Inköpsstrategi
 • Lagerstyrning och planering
 • Riskhantering
 • Kostnadsbesparingsinitiativ
 • Kvalitetskontroll och efterlevnad
 • Logistik och distribution
 • Datadriven beslutstagning
 • Hållbarhet och etisk sourcing
Logistikchef
 • Transportplanering och optimering
 • Lagerhantering
 • Logistikanalys och rapportering
 • Förhandling med transportföretag
 • Säkerhet och regelefterlevnad
 • Kundservice och kommunikation
 • Returlogistik
 • Budgetering och kostnadskontroll
 • Teknologiintegration
 • Miljömässig hållbarhet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Logistikchef

 • Transportplanering och optimering
  • Utveckla effektiva transportplaner för att säkerställa att varor levereras i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Analysera transportdata och implementera optimeringsstrategier för att minimera transportkostnader och ledtider.
 • Lagerhantering
  • Säkerställa att lagernivåerna är optimerade för att möta efterfrågan utan att skapa överflödigt lager.
  • Implementera lagerstyrningssystem och metoder för att förbättra lageromsättningen och minska lagerhållningskostnader.
 • Logistikanalys och rapportering
  • Genomföra regelbundna analyser av logistikkedjans prestanda för att identifiera förbättringsmöjligheter.
  • Skapa och presentera detaljerade rapporter om logistikens KPI:er såsom leveransprecision och lageromsättningshastighet.
 • Förhandling med transportföretag
  • Förhandla kontrakt och villkor med transportföretag för att säkerställa bästa möjliga pris och service.
  • Upprätthålla starka relationer med transportleverantörer för att säkerställa pålitliga och flexibla transporttjänster.
 • Säkerhet och regelefterlevnad
  • Säkerställa att alla logistikoperationer följer relevanta säkerhetsföreskrifter och lagar.
  • Implementera och övervaka säkerhetsprotokoll för att minimera risker och garantera säkerheten för personal och gods.
  • Kundservice och kommunikation
   • Koordinera med kundtjänst för att säkerställa att kundernas logistikrelaterade frågor och problem hanteras effektivt.
   • Upprätthålla tydlig och konstant kommunikation med kunder om leveransstatus och eventuella förseningar.
  • Returlogistik
   • Utveckla och hantera effektiva processer för hantering av returvaror och återvinning.
   • Analysera returdata för att identifiera orsaker till returer och implementera förbättringsåtgärder.
  • Budgetering och kostnadskontroll
   • Utveckla och hantera logistikbudgetar för att säkerställa kostnadseffektivitet och finansiell kontroll.
   • Identifiera och implementera kostnadsbesparingsåtgärder utan att kompromissa med servicekvaliteten.
  • Teknologiintegration
   • Implementera och underhålla logistikteknologier och system för att förbättra effektiviteten och spårbarheten.
   • Utvärdera nya teknologier och metoder för att kontinuerligt förbättra logistikkedjan.
  • Miljömässig hållbarhet
   • Utveckla och implementera strategier för att minska logistikens miljöpåverkan med fossila bränslen och CO2.
   • Samarbeta med leverantörer och transportföretag för att använda mer miljövänliga alternativ och metoder.

Supply Chain/Sourcing/Inköpschef

 • Leverantörshantering
  • Identifiera, utvärdera och etablera relationer med leverantörer för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.
  • Genomföra regelbundna leverantörsbedömningar för att säkerställa att de uppfyller företagets standarder och krav.
 • Förhandling och kontraktsadministration
  • Förhandla kontrakt och villkor med leverantörer för att säkra de bästa priserna och leveransvillkoren.
  • Hantera och övervaka kontrakt för att säkerställa att alla villkor uppfylls och att avtalsbrott undviks.
 • Inköpsstrategi
  • Utveckla och implementera inköpsstrategier som stödjer företagets mål och säkerställer tillgång till nödvändiga material och tjänster.
  • Analysera marknadstrender och prisfluktuationer för att göra välgrundade inköpsbeslut.
 • Lagerstyrning och planering
  • Optimera lagerhållningsnivåer för att balansera kostnader och säkerställa tillgång till kritiska material.
  • Implementera effektiva planeringssystem och metoder för att förutsäga och hantera efterfrågan.
 • Riskhantering
  • Identifiera och hantera risker i leverantörskedjan, inklusive leverantörsberoenden och geopolitiska risker.
  • Utveckla och implementera riskhanteringsstrategier för att minimera påverkan av störningar i leverantörskedjan.
 • Kostnadsbesparingsinitiativ
  • Utveckla och genomföra initiativ för att minska inköpskostnader och förbättra lönsamheten.
  • Analysera inköpsdata och processer för att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar.
  • Kvalitetskontroll och efterlevnad
   • Säkerställa att alla inköpta material och tjänster uppfyller företagets kvalitetsstandarder och regulatoriska krav.
   • Implementera och övervaka kvalitetskontrollsystem och procedurer för att garantera leverantörernas överensstämmelse.
  • Logistik och distribution
   • Samarbeta med logistikteamet för att säkerställa smidig och effektiv distribution av material och produkter.
   • Optimera transport- och distributionsstrategier för att minska kostnader och förbättra leveransprecisionen.
  • Datadriven beslutstagning
   • Använda avancerade analysverktyg och data för att informera och förbättra inköps- och leverantörsstrategier.
   • Övervaka och analysera leverantörskedjans prestanda genom KPI:er och andra relevanta metoder.
  • Hållbarhet och etisk sourcing
   • Utveckla och implementera strategier för hållbar och etisk sourcing för att minska miljöpåverkan bl a fossila bränslen och CO2-avtryck med och främja socialt ansvarstagande.
   • Samarbeta med leverantörer för att säkerställa att deras praxis är hållbar och etisk.