Marknad & Kommunikation

Anlita oss inom Marknad & Kommunikation för snabb expertis och flexibilitet. Våra erfarna konsulter levererar omedelbara resultat och hjälper er att nå ut till rätt målgrupper, stärka varumärket, förbättra er marknadsstrategi och skapar innovativ content. Vi anpassar oss efter era behov, täcker resursbrister och driver specifika projekt med de senaste verktygen och metoderna. Med oss får ni innovativa lösningar och mätbara resultat som stärker er marknads- och kommunikationsfunktion när ni behöver det som mest.

avatar, icon, placeholder-3814049.jpg

Pernilla Bertilsson

Marknadschef

 • Utveckla marknadsstrategier
 • Produktlanseringar och kampanjer
 • Budgethantering
 • Analysera marknadsdata
 • Digital marknadsföring
 • Varumärkesstrategi
 • Content
 • Branding
 • Digitala initiativ

Kommunikationschef

 • Utveckla kommunikationsstrategier
 • Mediekontakter och PR
 • Kriskommunikation
 • Intern kommunikation
 • Sociala medier och digital kommunikation
 • Corporate branding och image
 • Eventhantering
 • Rapportering och analys

Marknadskommunikatör

 • Innehållsskapande
 • Digital marknadsföring
 • Sociala medier
 • Grafisk design och multimedia
 • Eventplanering och genomförande
 • Intern kommunikation
 • Public Relations
 • Kundkommunikation
 • Marknadsundersökning och analys
 • Kampanjhantering
 • Branding och varumärkeshantering

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Marknadschef

 • Utveckla marknadsstrategier:
  • Skapa och implementera långsiktiga marknadsföringsstrategier för att öka företagets marknadsandel.
  • Analysera marknadstrender och konkurrenter för att identifiera möjligheter och hot.
 • Produktlanseringar och kampanjer:
  • Planera och genomföra produktlanseringar och marknadsföringskampanjer.
  • Samarbeta med produktutveckling för att säkerställa att produkter möter marknadens behov.
  • Arbete med kundresa & kundupplevelse
 • Budgethantering:
  • Hantera marknadsföringsbudgeten och säkerställa att resurser används effektivt.
  • Föreslå budgetjusteringar baserat på marknadsföringsresultat och prognoser.
 • Analysera marknadsdata:
  • Övervaka och analysera försäljningsdata, marknadsandelar och kundfeedback.
  • Använda data för att justera och optimera marknadsföringsinsatser.
 • Digital marknadsföring:
  • Leda digitala marknadsföringsinitiativ, inklusive SEO, SEM, sociala medier och e-postkampanjer.
  • Säkerställa att digitala marknadsföringsstrategier är integrerade med traditionella marknadsföringsinsatser.

 

 • Branding:
  • Utveckla och upprätthålla företagets varumärke och image.
  • Varumärkesstrategi- B2B & B2C
  • Gemensamt arbete för att bygga och upprätthålla företagets varumärke.
  • Säkerställa att all marknadskommunikation är konsekvent med varumärkets identitet.
 • Samarbete med andra avdelningar:
  • Arbeta nära försäljning, produktutveckling och kundtjänst för att säkerställa att marknadsstrategier är samordnade.
  • Delta i ledningsmöten och bidra till företagets övergripande strategi.

Kampanjer: Större kampanjer där både marknadsföring och kommunikation behövs för att säkerställa en enhetlig och effektiv kampanj. Kravställa mot byråer
Content Marketing/kreativa budskap/lanseringskampanjer
Influenser Marketing
Medieköp, förhandling & pitchar

Digitala initiativ: Samarbeta om digitala strategier som påverkar både marknadsföring och kommunikation.

Kommunikationschef

 • Utveckla kommunikationsstrategier:
  • Skapa och implementera strategier för intern och extern kommunikation.
  • Utveckla kommunikationsplaner för att stödja företagets mål och strategier.
 • Mediekontakter och PR:
  • Hantera relationer med media och utveckla pressmeddelanden.
  • Organisera och delta i presskonferenser och mediaevenemang.
 • Kriskommunikation:
  • Utveckla och implementera planer för kriskommunikation.
  • Hantera kommunikation under krissituationer för att minimera negativ påverkan på företagets image.
 • Intern kommunikation:
  • Utveckla interna kommunikationsstrategier för att säkerställa att medarbetarna är informerade och engagerade.
  • Hantera företagets intranät, nyhetsbrev och interna möten.
 • Sociala medier och digital kommunikation:
  • Hantera företagets närvaro på sociala medier och digitala plattformar.
  • Utveckla innehåll och strategier för att engagera publiken online.
 • Corporate branding och image:
  • Arbeta för att upprätthålla och förbättra företagets offentliga image och rykte.
  • Säkerställa att företagets värderingar och budskap kommuniceras konsekvent.
  • Samhällsbyggande initiativ, CSR i olika sammanhang
 • Eventhantering:
  • Planera och genomföra företagsevenemang och sponsring för att stärka varumärket.
  • Samordna deltagande i konferenser och mässor.
 • Rapportering och analys:
  • Övervaka och rapportera om effektiviteten av kommunikationsinsatser.
  • Analysera feedback och anpassa kommunikationsstrategier därefter.

Marknadskommunikatör

 • Innehållsskapande:
  • Skriva och redigera marknadsföringsmaterial som broschyrer, nyhetsbrev, pressmeddelanden och webbinnehåll.
  • Skapa engagerande och informativt innehåll för sociala medier, bloggar och e-postkampanjer.
 • Digital marknadsföring:
  • Hantera och uppdatera företagets webbplats och sociala mediekanaler.
  • Skapa och genomföra digitala marknadsföringskampanjer, inklusive SEO och SEM.
  • Analysera och rapportera om digitala kampanjers prestanda med hjälp av verktyg som Google Analytics.
 • Sociala medier:
  • Utveckla strategier för sociala medier för att öka engagemang och följarskara.
  • Publicera regelbundet på sociala medieplattformar och interagera med följare.
  • Övervaka och svara på kommentarer och meddelanden på sociala medier.
 • Grafisk design och multimedia:
  • Skapa visuellt innehåll som bilder, infografik, videor och presentationsmaterial.
  • Samarbeta med grafiska designers eller använda designprogram som Adobe Creative Suite för att producera marknadsföringsmaterial.
 • Eventplanering och genomförande:
  • Planera och organisera företagsevenemang, mässor och konferenser.
  • Utveckla material och presentationer för att stödja företagets deltagande i evenemang.
  • Intern kommunikation:
   • Stödja intern kommunikation genom att skapa nyhetsbrev, interna meddelanden och uppdateringar för anställda.
   • Bidra till företagets intranät med relevant och engagerande innehåll.
  • Public Relations:
   • Skapa och underhålla relationer med media och journalister.
   • Förbereda pressmeddelanden och koordinera mediekontakter för att säkerställa positiv mediebevakning.
  • Kundkommunikation:
   • Utveckla och skicka ut e-postkampanjer och nyhetsbrev till kunder.
   • Säkerställa att kundkommunikationen är konsekvent och reflekterar företagets varumärke och budskap.
  • Marknadsundersökning och analys:
   • Genomföra marknadsundersökningar för att förstå kundbehov och marknadstrender.
   • Analysera marknadsdata och kundfeedback för att informera och justera kommunikationsstrategier.
  • Kampanjhantering:
   • Planera och genomföra marknadsföringskampanjer över olika kanaler.
   • Koordinera med andra avdelningar för att säkerställa att kampanjer är i linje med övergripande affärsmål.
  • Branding och varumärkeshantering:
   • Säkerställa att företagets varumärke är konsekvent genom alla kommunikationskanaler.
   • Utveckla och implementera varumärkesstrategier för att stärka företagets image.
  • Samarbete och koordinering:
  • Samarbeta med marknadsförings- och försäljningsteamet för att säkerställa enhetlighet i budskap och kampanjer.
  • Koordinera med externa byråer och leverantörer för att producera marknadsföringsmaterial och genomföra kampanjer.
  • Rapportera till marknadschefen eller kommunikationschefen om kampanjresultat och marknadstrender.