Projektbaserade uppdrag

Projektbaserade uppdrag innebär att specifika mål ska uppnås inom en fastställd tidsram och med definierade resurser.
Ett projekt är ett tillfälligt uppdrag med tydliga mål, och när målen är uppnådda avslutas projektet. Uppdrag från 20 h.

Resultatet är unikt och skiljer sig från rutinmässiga uppgifter.
Projekten kräver noggrann planering, resurshantering och effektivt samarbete inom teamet.
Genom att använda denna tjänst kan organisationer hantera komplexa utmaningar med extern och uppnå specifika resultat på ett effektivt sätt.

Anne-Lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se

Projektexempel

 • Affärsmodellsinnovation
 • Tvärfunktionell processutveckling
 • Digital kompetens med applicerbar AI i processer
 • Produktionsoptimering med nya kundbehov
 • Hållbar lönsamhetsutveckling
 • Optimering mellan design och ingenjör i R&D
 •  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Marknadschef

 • Utveckla marknadsstrategier:
  • Skapa och implementera långsiktiga marknadsföringsstrategier för att öka företagets marknadsandel.
  • Analysera marknadstrender och konkurrenter för att identifiera möjligheter och hot.
 • Produktlanseringar och kampanjer:
  • Planera och genomföra produktlanseringar och marknadsföringskampanjer.
  • Samarbeta med produktutveckling för att säkerställa att produkter möter marknadens behov.
  • Arbete med kundresa & kundupplevelse
 • Budgethantering:
  • Hantera marknadsföringsbudgeten och säkerställa att resurser används effektivt.
  • Föreslå budgetjusteringar baserat på marknadsföringsresultat och prognoser.
 • Analysera marknadsdata:
  • Övervaka och analysera försäljningsdata, marknadsandelar och kundfeedback.
  • Använda data för att justera och optimera marknadsföringsinsatser.
 • Digital marknadsföring:
  • Leda digitala marknadsföringsinitiativ, inklusive SEO, SEM, sociala medier och e-postkampanjer.
  • Säkerställa att digitala marknadsföringsstrategier är integrerade med traditionella marknadsföringsinsatser.

 

 • Branding:
  • Utveckla och upprätthålla företagets varumärke och image.
  • Varumärkesstrategi- B2B & B2C
  • Gemensamt arbete för att bygga och upprätthålla företagets varumärke.
  • Säkerställa att all marknadskommunikation är konsekvent med varumärkets identitet.
 • Samarbete med andra avdelningar:
  • Arbeta nära försäljning, produktutveckling och kundtjänst för att säkerställa att marknadsstrategier är samordnade.
  • Delta i ledningsmöten och bidra till företagets övergripande strategi.

Kampanjer: Större kampanjer där både marknadsföring och kommunikation behövs för att säkerställa en enhetlig och effektiv kampanj. Kravställa mot byråer
Content Marketing/kreativa budskap/lanseringskampanjer
Influenser Marketing
Medieköp, förhandling & pitchar

Digitala initiativ: Samarbeta om digitala strategier som påverkar både marknadsföring och kommunikation.