WETTERHÄLSAN
HR-ON DEMAND

Tid för att skapa värde och trygghet i er verksamhet
– för er som har Wetterhälsan som företagshälsovård

Vår tjänst HR On-Demand riktar sig till er som inte har en egen HR-funktion eller där er befintliga HR-funktion behöver stöd med frågor rörande din personal. Till höger ser ni ett urval av tjänster kopplade till HR On-Demand som är mer riktat mot arbetsplatsens ansvar i rehabiliteringsfrågor och viktiga områden för att proaktivt ha personal friska och på arbetet.

När ni som arbetsgivare kopplar in företagshälsovården, uppkommer ofta frågor kring hur ni ska hantera rehabiliteringsperioden för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snart som möjligt. Det kan vara svårt att precisera problemet.

Här kan vi vara ett stöd för er utifrån de krav som ställs av Arbetsmiljöverket och vad Försäkringskassan kräver vid en längre sjukfrånvaro. Det är svårt att vara uppdaterad kring de regelverk som finns kopplade till ”Arbetsmiljö och Hälsa” och här kan vi bli er partner. Ofta behöver ledare som driver verksamheten i vardagen ett stöd i dessa frågor för att de är komplexa. Då är det viktigt att få hjälp av personer som har kunskap inom verksamhet, funktionsansvar, och HR. Erfarenheten att arbeta proaktivt för frisknärvaro, leda verksamheten i vardagen och hantera pågående rehabilitering är viktigt att ha för att kunna stödja er i er verksamhet.

Boka gärna ett förutsättningslöst möte med oss, så kan vi berätta mer och skräddarsy en lösning för er.

Utöver det erbjuder vi tjänster inom andra HR-områden, ni kan läsa mer om det här HR On-Demand

Anne-Lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se
Administrativ Samordning:
 • Samordna möten och kommunikation mellan den anställde, företagshälsovården och arbetsgivaren.
 • Hantera dokumentation och uppföljning av rehabiliteringsplaner.
Policy och Regelverk:
 • Utveckla och implementera arbetsplatsens rehabiliterings- och återgångsprogram.
 • Säkerställa att företagets policyer överensstämmer med arbetsrättsliga lagar och regler.
Uppföljning och Utvärdering:
 • Regelbundna uppföljningsmöten hur rehabiliteringen fortskrider i vardagen och göra justeringar vid behov.
 • Analysera data och justera planer baserat på feedback och resultat.
 • Fungera som en kontaktpunkt för den anställde i arbetsrelaterade problem och rehabilitering.
Återgång till Arbete:
 • Planera och genomföra återgångsprocessen för anställda
 • Följ upp och utvärdera arbetsförmågan kontinuerligt.
Ledarskapsutveckling & kulturbyggande insatser:
 • Utbilda ledare i att skapa en stödjande och inkluderande arbetsmiljö.
 • Skapa en öppen och stödjande arbetskultur där medarbetarskapet utvecklas genom målstyrning och balans mellan krav och resurser.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top