Projektledare Teknikprojekt

Personen har många års erfarenhet som projektledare inom vatten, energi och ventilationsprojekt. Med en gedigen praktisk bakgrund inom dessa områden inklusive stor erfarenhet inom styr och reglerteknik så har personen en stor vana att leverera i entreprenadprojekt. Framgången att väva ihop utveckling med människor, teknik och affär i fokus har gett bevisade resultat till ägare, ledare och medarbetare. Med ledande roller inom både stora internationella börsnoterade och medelstora ägarledda företag samt innovativa start ups med patentgrund, har han en gedigen förståelse för hur man bygger värdedrivna och högpresterande team där medarbetarna trivs och agilt driver utveckling.

Roller som marknadschef, Sverigechef, filialchef och gedigen erfarenhet med teknisk försäljning och ansvar som säljchef för säljteam har inneburit stort ansvar mot olika typer av kunder från ägarledda bolag till stora börsnoterade bolag men även bostadsrättsföreningar och innovationsprojekt. Värdet att ha personen som projektledare är att det finns ett gediget kunnande från kundbehov till genomförande och produktion för slutleverans.

Att verka i en global konsultfirma som arbetar med innovativa projekt med specifika lösningar ofta patentrundade gör att personen är van att navigera i en komplex projektmiljö med stora och små aktörer med tydliga budgetkrav. Inom bolaget finns industridesigners och produktutvecklare och industriella utvecklare så processen att utveckla, prototypa och färdigställa för serietillverkning finns i gruppen.

Ett urval av kompetensområden som konsulten besitter:

    • Projektplanering
    • Resurshantering
    • Riskhantering
    • Budgethantering
    • Kommunikation
    • Kvalitetskontroll
    • Teknisk samordning
    • Tidsplanering och uppföljning
    • Leverantörshantering
    • Dokumentation
    • Förändringshantering
    • Teamledning
    • Uppföljning och utvärdering
    • Intressenthantering
    • Implementering och överlämning
    • Innovation och förbättringar

Personen är en stark ledare med förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med hög operativ genomförandegrad genom ledar- och medarbetarutveckling, vilket gör honom till en värdefull tillgång för alla företag som strävar efter tillväxt och förbättring.

 

Projektledare Teknikprojekt

TELEFON:
070-58 44 331 WEBBPLATS:
www.andpeople.se
E-POST:
anne-lie@andpeople.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top