UNDERHÅLL

Anlita oss för att dra nytta av mångårig erfarenhet från ledande roller inom tillverkningsindustrin, inklusive underhållschef, underhållsledare och teamledning.

Våra styrkor ligger i att ha en helhetssyn på processer, leda människor genom tydliga värderingar och spelregler, samt bygga en positiv företagskultur. Vi säkerställer att hela produktionsflödet fungerar smidigt med fokus på underhåll och dess stödfunktioner, där hög kvalitet genomsyrar allt vi gör.

Med vår expertis får ni tillgång till beprövade metoder och bästa praxis som förbättrar era underhållsprocesser och stödfunktioner. Välj oss för att optimera er underhållsstrategi och skapa en hållbar och effektiv tillverkningsprocess som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

Kim Niemelä

Telefon: 070 584 43 37
kim@andpeople.se

Underhållsledning
  • Underhållsstrategi och handlingsplan
  • Ständiga förbättringar
  • TPM
  • Driftsäkerhet
  • Förebyggande Underhåll
  • Preventivt Underhåll
  • Underhållets Ledning
  • Upphandlingar & LC
  • Underhållsekonomi
  • Anläggningseffektivitet
  • Tillståndsbaserat underhåll
  • Underhållets ledningssystem
  • Underhållets Organisation
  • Beredning och schemaläggning
  • Reservdelsstrategi
  • ABC-Klassning
  • Riskanalyser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top