Försäljning & Affärsutveckling

Anlita oss inom Försäljning för snabb och effektiv ökning av er försäljningskapacitet. Våra erfarna konsulter levererar omedelbara resultat, stärker er försäljningsstrategi och förbättrar kundhantering.

Vi täcker tillfälliga resursbehov och driver specifika projekt med fokus på mätbara och hållbara resultat. Med vår hjälp får ni innovativa lösningar och ökad lönsamhet.

Välj oss för att snabbt förstärka er försäljningsfunktion med nödvändig expertis och flexibilitet

Pernilla Bertilsson

Försäljning & Affärsutveckling
 • Utveckla försäljningsstrategier
 • Mål och budgetering
 • Ledning och motivation
 • Kundrelationer
 • Prestationsanalys
 • Rapportering
 • Marknadsföring och kampanjer
 • Produktkunskap
 • Teknologi och verktyg
 • Kundnöjdhet och feedback

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Försäljning & Affärsutveckling

 • Utveckla försäljningsstrategier:
  • Skapa och implementera strategier och planer för att uppnå försäljningsmål.
  • Analysera marknadstrender och konkurrenter för att justera strategier.
 • Mål och budgetering:
  • Sätta upp försäljningsmål och prognoser för försäljningsteamet.
  • Hantera och övervaka försäljningsbudgetar och se till att resurser används effektivt.
 • Ledning och motivation:
  • Leda, coacha och motivera försäljningsteamet för att maximera deras prestation.
  • Anställa och utbilda nya säljare.
 • Kundrelationer:
  • Bygga och underhålla starka relationer med nyckelkunder och affärspartners.
  • Delta i viktiga kundmöten och förhandlingar.
 • Prestationsanalys:
  • Följa upp och analysera försäljningsstatistik och resultat.
  • Identifiera områden för förbättring och implementera åtgärder för att öka försäljningen.
  • Rapportering:
   • Skapa detaljerade rapporter om försäljningsresultat och presentera dessa för ledningen.
   • Rapportera om marknadstrender, kundbehov och konkurrenternas aktiviteter.
  • Marknadsföring och kampanjer:
   • Samarbeta med marknadsavdelningen för att utveckla och genomföra marknadsföringskampanjer.
   • Se till att marknadsföringsinsatserna stödjer försäljningsstrategierna.
  • Produktkunskap:
   • Säkerställa att försäljningsteamet har djup produktkunskap.
   • Informera teamet om produktuppdateringar och nya erbjudanden.
  • Teknologi och verktyg:
   • Implementera och hantera CRM-system och andra verktyg som stödjer försäljningsarbetet.
   • Säkerställa att försäljningsteamet använder dessa verktyg effektivt.
  • Kundnöjdhet och feedback:
   • Övervaka kundnöjdhet och hantera kundklagomål.
   • Analysera kundfeedback och använda den för att förbättra produkter och tjänster.