Produktionschef och underhållschef

Produktionschef & underhållschef

Vår konsult har många års erfarenhet från ledande roller inom tillverkning som produktionschef, produktionsledare och underhållschef. 

Den här konsultens styrkor är att se helheten i processer, att leda människor genom tydliga värderingar och spelregler, bygga en positiv kultur och se till att HELA produktionsflödet rullar, men fokus på produktion och dess stödfunktioner som underhåll där hög kvalitet genomsyrar allt.

Kim Niemelä

Telefon: 070-584 43 37
kim@andpeople.se

Susanne Haegerstam

Telefon: 070 577 12 19
susanne@andpeople.se

Produktionsledning
  • Verksamhetsanalys och handlingsplan
  • Leda till lösning inte lösa till leda
  • Delegering
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Lagarbete
  • Utveckling av växelkompetens
  • Rotorsaksanalys
  • SMED
  • VFA/VSM
  • 5S
  • Daglig styrning
  • Ständiga förbättringar
  • Flödeseffektivitet
  • Logistik
  • Kompetensutveckling & skapa kompetensplaner

    

Underhållsledning
 • TPM
 • Schemaläggning o beredning
Projektledning
 • Optimering av flöden i produktion i existerande utrymmen eller vid om- och nybyggnation
 • Outsourcing eller insourcing av komponenter
 • Kvalitetssäkring av underleverantörer
 • Hitta och utvärdera nya underleverantörer och samarbetspartners

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top