Industridesign & Produktutveckling

Anlita oss för att dra nytta av mångårig erfarenhet inom industridesign, prototypframställning och serieproduktion. Ju mer komplicerade krav på en produkt, desto mer inspirerade blir vi – vi ser inga begränsningar, bara möjligheter för kreativitet att blomstra.

Vår omfattande kunskap gör att vi kan optimera serieproduktion och bygga samt förbättra prototyper med fokus på effektivitet och kvalitet i serieproduktionen.

Med över 80 mönster- och patentskydd och flera produkter utställda på Moderna Muséet, erbjuder vi en unik kompetens och innovation som förbättrar era produktionsprocesser och slutprodukter. Välj oss för att säkerställa en innovativ och effektiv produktutveckling som stödjer er verksamhets tillväxt och framgång.

Anne-Lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se

Industridesign
 • Designprocess
 • Användarforskning
 • Estetisk och funktionell design
 • Materialval
 • Samarbete med ingenjörer
 • Prototypframtagning
 • Kvalitetskontroll
 • Miljöhänsyn
 • Trendanalys
 • Dokumentation
 • Projektledning
 • Intressenthantering
 • Innovation och förbättringar
Produktutveckling
 • Produktplanering
 • Marknadsanalys
 • Konceptutveckling
 • Funktionell specifikation
 • Samarbete med tvärfunktionella team
 • Prototypframtagning och testning
 • Kvalitetssäkring
 • Budgethantering
 • Tidsplanering och uppföljning
 • Dokumentation
 • Förändringshantering
 • Leverantörshantering
 • Intressenthantering
 • Implementering och lansering
 • Innovation och förbättringar
Prototyper för serietillverkning
 • Prototyputveckling
 • Funktionell testning
 • Designoptimering
 • Material- och komponentval
 • Samarbete med tillverkningsteam
 • Kvalitetskontroll
 • Kostnadsanalys
 • Tidsplanering och uppföljning
 • Dokumentation
 • Förändringshantering
 • Leverantörshantering
 • Intressenthantering
 • Implementering och överlämning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top

Industridesign

 • Designprocess
  • Utveckla och implementera en designprocess från idé till slutprodukt.
  • Skapa konceptskisser och 3D-modeller för visualisering.
 • Användarforskning
  • Genomföra användarstudier och analyser för att förstå kundbehov.
  • Identifiera och dokumentera användarkrav och preferenser.
 • Estetisk och funktionell design
  • Säkerställa att designen är både estetiskt tilltalande och funktionellt effektiv.
  • Använda ergonomiska principer för att förbättra användarupplevelsen.
 • Materialval
  • Välja lämpliga material som balanserar estetik, hållbarhet och kostnad.
  • Utvärdera nya material och teknologier för potentiell användning.
 • Samarbete med ingenjörer
  • Arbeta nära ingenjörer för att säkerställa genomförbarhet av designen.
  • Koordinera tekniska specifikationer och krav.
 • Prototypframtagning
  • Utveckla prototyper för att testa och verifiera designkoncept.
  • Genomföra användartester och iterera designen baserat på feedback.
 • Kvalitetskontroll
  • Implementera kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att designen uppfyller standarder.
  • Kontinuerlig övervakning och förbättring av designkvalitet.
  • Miljöhänsyn
   • Integrera hållbara designprinciper och minimera miljöpåverkan.
   • Välja miljövänliga material och tillverkningsprocesser.
  • Trendanalys
   • Hålla sig uppdaterad med aktuella designtrender och branschutvecklingar.
   • Anpassa designstrategier baserat på marknadstrender och kundpreferenser.
  • Dokumentation
   • Dokumentera designprocessen och beslut för framtida referens.
   • Underhålla designfiler och specifikationer.
  • Projektledning
   • Planera och koordinera designprojekt från start till slut.
   • Säkerställa att designprojekt hålls inom tidsramar och budget.
  • Intressenthantering
   • Samarbeta med kunder och intressenter för att förstå och uppfylla deras krav.
   • Presentera designkoncept och ta emot feedback.
  • Innovation och förbättringar
   • Främja innovation och kreativitet inom designprocessen.
   • Implementera kontinuerliga förbättringar baserat på användarfeedback och marknadsanalyser.

Industridesign

 • Produktplanering
  • Utveckla och underhålla produktplaner med tydliga mål och milstolpar.
  • Definiera produktens omfattning, funktioner och specifikationer.
 • Marknadsanalys
  • Genomföra marknadsundersökningar för att identifiera kundbehov och marknadstrender.
  • Analysera konkurrentprodukter och marknadens krav.
 • Konceptutveckling
  • Utveckla produktkoncept baserat på marknadsundersökningar och kundbehov.
  • Utveckla funktionsprototyper och verifiera konceptens genomförbarhet.
 • Funktionell specifikation
  • Utveckla detaljerade specifikationer och kravdokument för produkten.
  • Kommunicera specifikationerna med design- och ingenjörsteam.
 • Samarbete med tvärfunktionella team
  • Samarbeta med design, teknik och tillverkningsteam för att säkerställa enhetlig utveckling.
  • Koordinera tekniska och funktionella aspekter av produktutvecklingen.
 • Prototypframtagning och testning
  • Utveckla och testa prototyper för att verifiera funktionalitet och design.
  • Genomföra användartester och iterera produkten baserat på feedback.
 • Kvalitetssäkring
  • Implementera kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att produkten uppfyller standarder.
  • Kontinuerlig övervakning och förbättring av produktkvalitet.
  • Budgethantering
   • Utveckla och övervaka produktutvecklingsbudgetar.
   • Kontrollera kostnader och hantera eventuella budgetavvikelser.
  • Tidsplanering och uppföljning
   • Följa upp produktutvecklingens tidsplan och säkerställa att deadlines hålls.
   • Justera tidsplaner vid behov och kommunicera ändringar till teamet.
  • Dokumentation
   • Underhålla produktutvecklingsdokumentation, inklusive specifikationer och testresultat.
   • Säkerställa att all dokumentation är uppdaterad och tillgänglig för intressenter.
  • Förändringshantering
   • Hantera ändringsförfrågningar och uppdatera produktspecifikationer vid behov.
   • Kommunicera förändringar och deras påverkan på utvecklingsprocessen till teamet.
  • Leverantörshantering
   • Hantera relationer med leverantörer och underleverantörer.
   • Förhandla kontrakt och övervaka leveranser.
  • Intressenthantering
   • Identifiera och hantera produktutvecklingens intressenter.
   • Säkerställa att intressenternas behov och förväntningar uppfylls.
  • Implementering och lansering
   • Planera och genomföra produktlanseringar.
   • Säkerställa smidig övergång från utveckling till produktion och marknadslansering.
  • Innovation och förbättringar
   • Främja innovation och kontinuerliga förbättringar inom produktutvecklingen.
   • Implementera förbättringar baserat på användarfeedback och marknadsanalyser.

Industridesign

 • Prototyputveckling
  • Utveckla prototyper som speglar slutprodukten för serietillverkning.
  • Använda avancerade prototyptekniker och material för att säkerställa noggrannhet.
 • Funktionell testning
  • Testa prototyper för att verifiera funktionalitet och prestanda.
  • Genomföra omfattande tester för att identifiera och åtgärda problem.
 • Designoptimering
  • Optimera designen baserat på testresultat och feedback.
  • Implementera designförbättringar för att säkerställa tillverkningsbarhet.
 • Material- och komponentval
  • Välja material och komponenter som är lämpliga för massproduktion.
  • Säkerställa att valda material uppfyller kvalitets- och hållbarhetskrav.
 • Samarbete med tillverkningsteam
  • Arbeta nära tillverkningsteam för att säkerställa genomförbarhet av prototypdesign.
  • Koordinera tekniska specifikationer och tillverkningskrav.
 • Kvalitetskontroll
  • Implementera kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att prototyper uppfyller standarder.
  • Övervaka och justera kvalitetskontroller baserat på testresultat.
 • Kostnadsanalys
  • Utvärdera kostnader för prototyptillverkning och identifiera kostnadsbesparingar.
  • Optimera prototyptillverkningsprocessen för att minimera kostnader.
  • Tidsplanering och uppföljning
   • Följa upp tidsplanen för prototyputveckling och säkerställa att deadlines hålls.
   • Justera tidsplaner vid behov och kommunicera ändringar till teamet.
  • Dokumentation
   • Underhålla dokumentation för prototyputveckling, inklusive designritningar och testresultat.
   • Säkerställa att all dokumentation är uppdaterad och tillgänglig för intressenter.
  • Förändringshantering
   • Hantera ändringsförfrågningar och uppdatera prototypspecifikationer vid behov.
   • Kommunicera förändringar och deras påverkan på utvecklingsprocessen till teamet.
  • Leverantörshantering
   • Hantera relationer med leverantörer och underleverantörer.
   • Förhandla kontrakt och övervaka leveranser.
  • Intressenthantering
   • Identifiera och hantera intressenter för prototyputveckling.
   • Säkerställa att intressenternas behov och förväntningar uppfylls.
  • Implementering och överlämning
   • Säkerställa smidig övergång från prototyp till serietillverkning.
   • Överlämna prototypresultat och dokument