HR-Chef &
HR Business Partner

HR-Chef & HR Business Partner

Tid för att Skapa värde i er verksamhet

Vår konsult har många års erfarenhet från ledande roller från små startups till stora globala koncerner.

Den här konsultens styrkor är att vara ute i verksamheten och inte låsa sig vid endast administrativa uppgifter på kontoret, bygga kultur och arbete med medarbetarnöjdhet, förbättra interna kommunikationsflöden, bygga och förbättra HR-processer, är orädd för konflikthantering och svåra samtal.

Marie-Astrid Löfdahl

Telefon: 070-584 43 34
marie-astrid@andpeople.se

HR-chef och HR Business Partner
 • Employer branding
 • Ledningsgrupp: kultur, spelregler, mångfald, arbetsmiljö, strategisk personalutveckling, kompetensutveckling m.m.
 • Övergripande kultur- och policyarbete i större koncerner, där utmaningen är att få en enad företagskultur vid t.ex. uppköp
 • Teamutveckling och konflikthantering
Kompetens
 • Rekrytering
 • Talent management
 • Lönesystem och förankring med fack
 • Förhandling och samarbeten med fackliga parter
 • Rehabsamtal och samarbeten med företagshälsovård
 • Arbetsmiljö
 • Löneprocesser (översyn/revision/kartläggning)
 • Svåra samtal och uppsägningar
 • Policyskapande och utveckling av befintliga
 • Digitalisering
 • HR system – hela kedjan från kravställning till implementering
 • Organisationsförändringar och annan förändringsledning
 •  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top