Upphandling och entreprenadjuridik

Projektledning, upphandling och entreprenadjuridik

Vår konsult har många års erfarenhet av roller inom projektledning, inköpschef samt arbetsledare och platschef. Han har arbetat med traditionella byggprojekt men också industriell tillverkning av byggelement.

Stor kunskap kring hur man räknar hem projekt från kalkylering till genomförande. Duktig på att skapa lönsamhet genom sitt systematiska arbete som ansvarig i hela anbudsprocessen till projektledning. Står för struktur och noggrannhet i komplexa projekt.

Stor kunnighet gör att solcellsföretag idag anlitar konsulten som en kunskapsförstärkning mot regional upphandling av stora solcellsparker.

Anne-Lie Almqvist

Telefon: 070-584 43 31
anne-lie@andpeople.se

Kompetensområden
  • Byggprojektledning
  • Upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag för byggprojekt
  • Kalkyler och kostnadsprognoser för byggprojekt
  • Inköp av byggprojekt och byggvaror
  • Kunskap om ABT06 och AB04.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top