HR-chef och HR Business Partner

Personen har många års erfarenhet som HR chef och HR Director och har med sitt strategiska tänkande och analytiska förmåga och verksamhetsnära ledarskap uppnått framstående resultat inom olika branscher. Med en teknikbakgrund och civilekonomexamen och utbildningar i beteendevetenskap och erfarenhet av bolagsbyggande med nya tekniker och AI i affärsmodellerna har personen en stor förmåga att ställa om befintliga verksamheter till en snabbt föränderlig omvärld.

Framgången att väva ihop utveckling med människor, teknik och affär i fokus har gett bevisade resultat till ägare, ledare och medarbetare. Med ledande roller inom både stora internationella börsnoterade och medelstora ägarledda företag samt innovativa startup med patentgrund, har hon en gedigen förståelse för hur man bygger värdedrivna och högpresterande organisationer där medarbetarna trivs och agilt driver utveckling.

Med en historik att leda affärsområden med verksamheter med olika typer av produktion i olika europeiska länder och få mätbara resultat av stark tillväxt i medarbetarnöjdhet, finansiella resultat, LEAN-utveckling och tillväxt av interna talanger får ägare, ledningsgrupp, ledare och medarbetare ett starkt stöd i HR-funktionen.

Att leda en global konsultfirma som specialiserar sig på strategisk rådgivning och affärsoptimering har gett henne omfattande erfarenhet av att hantera komplexa övergångsfaser och kompetenssäkra verksamheter för nuläge och framtid. Kunduppdrag omfattar ofta internationella börsnoterade bolag samt ägarledda små- och medelstora bolag men även i projektform vid ägarskiften.

Hon är också aktiv som styrelseledamot sedan närmare 25 år och driver ofta workshops och föreläsningar och blir inbjuden till politiska forum och riksdag för att representera näringslivet.

Ett urval av kompetensområden som konsulten besitter:
 
 • Strategisk planering med integrerad HR och affärsstrategi
 • Digital strategi och digitalisering i processer
 • Performance & Talent management
 • Kulturbyggande & inkludering
 • Employer branding
 • Projektledning och förändringsledning
 • Målstyrning & nyckeltal
 • Ledarskap och kompetensutveckling
 • Riskanalys och riskhantering
 • Ägarskiften och M&A
 • Intern kontroll
 • Presentation och kommunikation

HR-chef och HR Business Partner

TELEFON:
070-58 44 331 WEBBPLATS:
www.andpeople.se
E-POST:
anne-lie@andpeople.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top