Försäljning & Affärsutveckling

Personen har många års erfarenhet av arbete inom försäljning och affärsutveckling och har med sitt driv skapat bra resultat genom sitt innovativa sätt att tänka och arbeta. När ett företag vill öka sin försäljning tar hon ett helhetsgrepp om hela affären där framgången ligger i samarbetet mellan marknad och försäljning.

Att driva en egen marknads- och kommunikationsbyrå med anställda i över 15 år har gett henne lång erfarenhet av att arbeta med olika branscher och deras utmaningar med säljfokus. Arbetet har innefattat varumärken både inom B2C och B2B, från startups till börsnoterade bolag. Hennes senaste roll har varit som global marknads- och kommunikationschef på ett större börsnoterat bolag.

Hon är entreprenöriell och drivs att få utveckla försäljning och van att driva lönsamhet genom affärsutveckling. Personen arbetar strategiskt med försäljning som är kopplade till KPI:er, varumärkesbyggande och budget. Hon är helt prestigelös, vilket innebär att hon kan leda ett större team eller ta uppdrag med mer specifika arbetsuppgifter under en chefs ledning.

Personen har den stora fördelen av att ha lång erfarenhet och kompetens inom både marknadsföring och försäljning. Hon arbetar med både ett helhetsperspektiv och inom specifika områden. 

Ett urval av kompetensområden som konsulten besitter:

 • Utveckla försäljningsstrategier utefter satt budget
 • Ledarskap och personalansvar: Leda och motivera försäljningsteamet. Innefatta rekrytering, utveckling av säljpersonal samt att sätta upp mål och utvärdera prestationer.
 • Budget och prognoser: Utarbeta och övervaka försäljningsbudgetar, göra prognoser och rapportera om försäljningsresultat till högre ledning.
 • Kundrelationer: Bygga och underhålla starka relationer med kunder och samarbetspartners. Lösa kundproblem och hantera viktiga konton.
 • Försäljningsanalys: Analysera försäljningsdata för att identifiera områden för förbättring och justera strategier och taktiker baserat på insikter från dataanalys.
 • Samarbete med andra avdelningar: Arbetat nära med marknadsföring, produktutveckling och andra avdelningar för att säkerställa att försäljningsstrategierna är i linje med företagets övergripande mål.
 • Marknadsföring och kampanjer: Utforma och implementera marknadsföringskampanjer och promotions för att driva försäljning.
 • Rapportering och presentera försäljningsresultat och prognoser för företagsledningen.

Övrig Erfarenhet

 • Marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi- Både B2B & B2C
 • PR kommunikation – strategi & utförande
 • Samhällsbyggande initiativ, CSR i olika sammanhang
 • Strategier: WEBB, SoMe, SEM & SE; (Automation Marketing)
 • Content Marketing/kreativa budskap/lanseringskampanjer
 • PR bearbetning, varumärkesevent, mässor
 • Upphandling av tjänster och kan optimera investeringar.
 • Influencers samarbeten samt ansvar för aktivering   communites/medlemskap/ambassadörer.
 • Stort nätverk av kontakter inom branschen och näringsliv.

Försäljning & Affärsutveckling

TELEFON:
070-58 44 331 WEBBPLATS:
www.andpeople.se
E-POST:
anne-lie@andpeople.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top