Controller & processutveckling med ERP/BI projekt

Personen har många års erfarenhet som controller samt i ERP/BI projekt och har med sitt strategiska tänkande och analytiska förmåga och verksamhetsnära ledarskap uppnått framstående resultat inom olika branscher. Med en teknikbakgrund och civilekonomexamen och utbildningar i beteendevetenskap och erfarenhet av bolag med nya tekniker och AI i affärsmodellerna har personen en stor förmåga att ställa om befintliga verksamheter i en snabbt föränderlig omvärld.

Framgången att strukturerat väva ihop verksamhetens flexibla behov med strukturen i system och data mot nedbrytbara mål för alla funktioner har gett bevisade resultat till ägare, ledare och medarbetare. Med en bakgrund som inkluderar ledande roller inom både stora internationella börsnoterade och medelstora ägarledda företag samt innovativa start ups med patentgrund, har hon en gedigen förståelse för finansiell utveckling, strategisk genomförandekraft på alla nivåer och inom alla funktioner samt digital transformation sker i system, processer och människor.

Hon har en entreprenörsanda och specialiserar sig på strategisk rådgivning och affärsoptimering som har gett henne omfattande erfarenhet av att hantera komplexa övergångsfaser och driva lönsamhet genom att utveckla processer, system och funktioner. Personen har arbetat i implementationer i ERP-system, BI-lösningar, HR-system och lönesystem och i flertalet olika system. Kunduppdrag omfattar ofta börsnoterade bolag med utveckling inom en funktion där budgeten är BSEK men även omställning i ägarledda bolag som arbetar mot ägarskiften samt projektledning av unika internationella projekt med innovativa produkter och affärsmodeller.

Ett urval av kompetensområden som konsulten besitter:

  • Finansiell analys och rapportering
  • Budgetering och prognoser
  • Controlling
  • Projektledning och förändringsledning
  • Målstyrning & nyckeltal
  • Ledarskap och kompetensutveckling
  • Processutveckling & automation
  • ERP och BI projekt
  • Kalkylering och cost of goods sold
  • Presentation & Kommunikation

Personen är en stark ledare med förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med hög operativ genomförandegrad genom ledar- och medarbetarutveckling, vilket gör henne till en värdefull tillgång för alla företag som strävar efter tillväxt och förbättring.

Controller & processutveckling med ERP/BI projekt

TELEFON:
070-58 44 331 WEBBPLATS:
www.andpeople.se
E-POST:
anne-lie@andpeople.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top