CFO & Affärsutveckling

Personen har många års erfarenhet som CFO och affärsutvecklare och har med sitt strategiska tänkande och analytiska förmåga och verksamhetsnära ledarskap uppnått framstående resultat inom olika branscher. Med en teknikbakgrund och civilekonomexamen och utbildningar i beteendevetenskap och erfarenhet av bolagsbyggande med nya tekniker och AI i affärsmodellerna har personen en stor förmåga att ställa om befintliga verksamheter till en snabbt föränderlig omvärld.

Framgången att väva ihop utveckling med affär, teknik och människor har gett bevisade resultat till ägare, ledare och medarbetare. Med en bakgrund som inkluderar ledande roller inom både stora internationella börsnoterade och medelstora ägarledda företag samt innovativa start ups med patentgrund, har hon en gedigen förståelse för finansiell planering, affärsstrategi och digital transformation.

Att leda en global konsultfirma som specialiserar sig på strategisk rådgivning och affärsoptimering har gett henne omfattande erfarenhet av att hantera komplexa övergångsfaser och driva lönsamhet genom att utveckla affärsmodeller och optimera investeringar. Kunduppdrag omfattar ofta börsnoterade bolag med utveckling inom en funktion där budgeten är BSEK men även omställning i ägarledda bolag som arbetar mot ägarskiften samt projektledning av unika internationella projekt med innovativa produkter och affärsmodeller.

Hon är också aktiv som styrelseledamot sedan närmare 25 år och driver ofta workshops och föreläsningar och blir inbjuden till politiska forum och riksdag för att representera näringslivet.

Ett urval av kompetensområden som konsulten besitter:

 • Strategisk planering och affärsutveckling
 • Digital strategi och digitalisering i processer
 • Finansiell analys och rapportering
 • Budgetering och prognoser
 • Business case och CAPEX
 • Projektledning och förändringsledning
 • Målstyrning & nyckeltal
 • Ledarskap och kompetensutveckling
 • Processutveckling & automation
 • ERP och BI projekt
 • Riskanalys och riskhantering
 • Ägarskiften och M&A
 • Intern kontroll
 • Presentation och kommunikation

Personen är en stark ledare med förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med hög operativ genomförandegrad genom ledar- och medarbetarutveckling, vilket gör henne till en värdefull tillgång för alla företag som strävar efter tillväxt och förbättring.

CFO & Affärsutveckling

TELEFON:
070-58 44 331 WEBBPLATS:
www.andpeople.se
E-POST:
anne-lie@andpeople.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top